Wetenschappelijke onderbouwing

Wetenschappelijke Onderbouwing 'Sterker in je leven'

Oorsprong zelfmanagement programma

Binnen Europa worden de programma’s Sterker in je leven onder andere aangeboden in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Spanje, Frankrijk en Italië. In totaal wordt het in 22 landen wereldwijd aangeboden! In elk land onder een eigen naam.

De zelfmanagement programma’s Sterker in je leven kennen hun oorsprong in de Verenigde Staten. In 1978 startte professor Kate Lorig met het ontwikkelen van het opleidingsprogramma voor artritis aan de Stanford University.

Begin 1979 was het zelfmanagement programma bij artritis klaar en werden de eerste veertien trainers opgeleid. In het volgende jaar hadden bijna driehonderd mensen de programma's bijgewoond en had Kate haar proefschrift voor de Universiteit van Californië Berkeley, Arthritis Self-Management: A joint Venture (Zelfmanagement bij Artritis, een gemeenschappelijke onderneming) afgerond.

Begin jaren negentig ontwikkelde en bestudeerde de Stanford University het zelfmanagement programma bij chronische ziekten. Deze studie werd uitgevoerd in samenwerking met Kaiser Permanente, een non-profit consortium in de gezondheidszorg. Stanford University vond dat de behandeling, in vergelijking met gerandomiseerde controles, het gezondheidsgedrag en de gezondheidstoestand verbeterde en dat er minder gezondheidszorg nodig was.

De oorspronkelijke ‘Chronic Disease Self-Management Program’ studie werd daarna gevolgd door een longitudinale studie, die verschillende Kaiser Permanente regio's omvatte. Deze studie leidde tot bevindingen, die vergelijkbaar waren met de oorspronkelijke studie.

Als onderdeel van de U.S. Recovery Act omvatte een tweede, grote vertaalstudie 22 plaatsen in de Verenigde Staten. Opnieuw waren de bevindingen vergelijkbaar met de oorspronkelijke studie. Er waren verschillende studies die de effectiviteit van de resultaten en de kostenbesparingen van het Chronic Disease Self-Management Program in Engeland aantoonden.

Programma's zijn na onderzoek effectief gebleken!

Wereldwijd zijn de Sterker in je leven programma’s wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken. Naar voren komt dat ‘proefpersonen’ verbeterde gezondheidsvaardigheden laten zien, verbeterde algehele gezondheid en kwaliteit van leven ervaren, en minder vaak naar een zorgverlener gaan, waardoor de zorgkosten afnemen. Om de effectiviteit ook in Nederland aan te tonen, heeft het Erasmus MC subsidie ontvangen voor het project EFFICHRONIC van de European Union’s Health Programme (2014-2020) onder the Grant agreement 73812. Naast Nederland nemen ook Spanje, Italië, Engeland en Frankrijk deel.

Het Erasmus MC onderzoekt drie dingen

  1. Wat zijn de voordelen van het programma voor de doelgroep als het gaat om zelfmanagement;
  2. Wat zijn de kostenbesparingen, doordat mensen minder vaak naar een zorgverlener gaan?;
  3. Zijn deelnemers tevreden over het programma in zijn geheel en specifiek over de vaardigheidstraining en neemt het zelfvertrouwen toe?

Healthy Society werkt met het Erasmus samen in het project EFFICHRONIC door trainers op te leiden en deelnemers te werven en includeren in het onderzoek.