Sterker in je leven programma's

Werkwijze


Samen met ervaringsdeskundigen zorgen voor een beweging waarin zelfregie centraal staat.


Werkwijze

Wij werken samen met bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties, patiëntenverenigingen en coalities. Om samen een beweging te creëren vanuit ervaringsdeskundigen, waarin zelfregie centraal staat. Zo transformeren wij, in co-creatie, het huidig zorg- en welzijnsaanbod en Human Resource- en arbobeleid binnen organisaties van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Abonnementen

Wij bieden verschillende abonnementen aan, waarbij losse onderdelen kunnen worden bijgekocht.

BASIS

Blijf volledig up-to-date, houdt contact met ons en kom naar alle landelijke bijeenkomsten.

Organisaties en bedrijven sluiten een licentie overeenkomst af.

PLUS

Start met het opleiden van een paar trainers zodat op kleine schaal de programma kunnen worden aangeboden.

Voor kleine organisaties of praktijken.

COMPLEET

Met een grote groep trainers kunnen de programma’s breed worden verspreid in de lokale omgeving of binnen het bedrijf.

Voor middelgrote organisaties of bedrijven

MAXIMAAL

Het in-company pakket biedt maatwerk en het opleiden van het maximaal aantal trainers.

Voor organisaties en bedrijven die de programma’s breed willen verspreiden.

  fa-edit  

Als u als organisatie eerst kennis wilt maken met het programma en wilt ervaren wat de Sterker in je leven programma's bieden aan deelnemers, dan kunt u starten met een introductieprogramma.

Healthy Society verzorgt een programma bestaande uit zes workshops voor maximaal 20 deelnemers. Achteraf wordt het programma geëvalueerd met de deelnemers, zodat u op basis van deze informatie kunt besluiten of u over wilt gaan tot het afnemen van een abonnement.

Gegarandeerde kwaliteit

Healthy Society heeft een licentie met het Selfmanagement Resource Centre van de Stanford University en stelt zich verantwoordelijk voor het onderhouden en borgen van de kwaliteit van de programma’s en de trainers die zij heeft opgeleid. Healthy Society participeert in wetenschappelijke studies om de effectiviteit in de Nederlandse situatie te onderzoeken en anticipeert op wetenschappelijk onderzoek in het buitenland. Daarnaast past Healthy Society continu het trainingsmateriaal aan als er nieuwe inzichten zijn en informeert en instrueert de trainers zodat zij dit direct kunnen uitdragen in de programma’s.