Sterker in je werk

Sterker in je werk

De zelfmanagement interventie

Healthy Society begeleidt werkgevers bij het vergroten van het arbeidsvermogen en de duurzame inzetbaar door de eigen regie van medewerkers te vergroten. We bieden het zelfmanagement programma ‘Sterker in je werk’ voor bedrijven en organisaties. In het programma vergroten medewerkers hun kennis over een gezonde leefstijl. Daarnaast ontwikkelen medewerkers op basis van verschillende oefeningen gezondheidsvaardigheden die bijdrage aan een blijvende gedragsverandering. Het is een zesweeks programma dat wordt aangeboden aan kleine groepen met een sterk ondersteunend en interactief karakter.

Het belangrijkste resultaat is dat medewerkers naast dat ze hun gezondheid verbeteren meer vertrouwen ontwikkelen in eigen kunnen. Hierdoor neemt de gezondheidsstress af en het arbeidsvermogen toe.

Healthy Society verzorgt de eerste programma’s in een organisatie of bedrijf om kennis te maken met het programma Sterker in je werk. Daarna begeleidt Healthy Society een organisatie bij het verspreiden van de programma’s door het opleiden van ‘eigen’ medewerkers die de programma’s gaan begeleiden binnen de organisatie. Hierdoor ontstaat een verspreidingsmodel dat bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van medewerkers en de organisatie. Meer medewerkers zullen de vaardigheden ontwikkelen om zelf de regie te voeren over hun eigen gezondheid en inzetbaarheid.

Werkgevers kunnen zo inspelen op de trend dat de komende jaren meer medewerkers door ziekte of gezondheidsklachten minder duurzaam inzetbaar zullen zijn. De cijfers van de UWV (2016) laten zien dat het langdurig ziekteverzuim bij grote bedrijven tussen 2013 en 2016 is gestegen met 35%. Bij kleine bedrijven is stijging 23%. Het percentage stijgt het sterkst binnen de sectoren industrie, onderwijs, overheid en gezondheidszorg en welzijn. Het hoogste verzuimpercentage van 6,5% (CBS, 2019) is geregistreerd binnen de sector gezondheidszorg en welzijn. De komende jaren worden deze cijfers mede beïnvloed door de sterke toename van mensen die naar verwachting één of meer chronische aandoeningen of klachten hebben.

De schatting is dat in 2030 zeven miljoen mensen één of meer chronische ziekten zullen hebben. Dit komt overeen met 52% van de Nederlandse bevolking (Nivel, 2016). Een trend die voelbaar en zichtbaar zal zijn binnen de werkomgeving. Het is onvermijdelijk dat meer medewerkers problemen gaan ervaren bij het voldoen aan de eisen van werk door lichamelijk en psychische symptomen. Wat kan leiden tot ziekte en/of het gepland of ongepland vroegtijdig verlaten van het arbeidsproces. Terwijl het van essentieel belang is dat iedereen zo lang mogelijk blijft deelnemen aan het arbeidsproces om de huidige en verwachte krapte op de arbeidsmarkt op te vangen.

Wat bieden wij

Een wetenschappelijk gezondheidsprogramma dat gericht is op het ontwikkelen van eigen regie bij medewerkers. Gedurende het programma worden medewerkers zich bewust van de invloed die zij hebben op hun gezondheid. Daarnaast leert men welke veranderingen bijdragen aan het verbeteren van de eigen gezondheid en inzetbaarheid.

Interactieve workshops waarin medewerkers technieken oefenen die zij direct toepassen in hun dagelijks en werkend leven. Door het interactieve karakter en onderlinge steun behalen deelnemers persoonlijke successen waardoor het zelfvertrouwen toeneemt.

Gecertificeerde Mastertrainers die zijn opgeleid aan de Stanford University, die de eerste programma’s begeleiden en daarna medewerkers opleiden tot trainers.

Een concept dat een werkgever kan incorporeren binnen zijn organisatie door medewerkers op te leiden tot trainer die de programma’s gaan begeleiden. Dit verspreidingsmodel draagt bij aan een co-creatie tussen medewerkers en werkgevers om een passend aanvullend aanbod te ontwikkelen dat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid.