Sterker in je leven

Sterker in je leven

Welzijn verbeteren voor mensen met een chronische aandoening of gezondheidsklachten

In de huidige samenleving staan veel zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten onder hoge druk. Er is een stijgende vraag naar zorg. Tegelijkertijd vragen de bezuinigingen in de zorg en de participatiesamenleving om een andere werkwijze van zorgprofessionals en een aangepaste zorginfrastructuur. Het vermogen van mensen om zo lang mogelijk voor zichzelf te zorgen wordt steeds belangrijker. Voor mensen met een chronische aandoening is het niet vanzelfsprekend dat zij hun leefstijl zo aanpassen dat ze kunnen blijven participeren. Healthy Society biedt een trainingsprogramma waarmee organisaties clienten, patiënten en burgers ondersteunen (empoweren) om volwaardig en duurzaam deel te nemen aan maatschappelijke en/of sociale activiteiten.

Ons doel

Healty Society begeleidt zorg- en welzijnsorganisaties, patientenorganisaties en gemeenten bij de integratie van zelfmanagement in het zorgaanbod door de implementatie van het Zelfmanagementprogramma: Sterker in je leven. De interventie die door getrainde ervaringsdeskundigen wordt begeleid, draagt bij aan een afname van de zorgvraag en de zorgkosten.

Train-de-trainer

Het programma wordt verspreid via zogenaamde het train-de-trainers concept. Healthy Society leidt voor organisaties ervaringsdeskundigen op die als vrijwilliger programma’s begeleiden in de wijken en bij zorgcentra. De vrijwilligers worden gecertificeerde trainers die programma's gaan begeleiden in uit de eigen leefomgeving. De lokaal gedragen ondersteuningsstructuur die zo ontstaat versterkt het reguliere welzijn- en zorgaanbod binnen een gemeente. Het kan ook bestaande initiatieven als Welzijn op recept versterken.

De train-de-trainers benadering maakt het programma laagdrempelig voor deelnemers. Zij voelen zich eerder gesterkt (empowered) om de regie over hun eigen situatie te nemen en gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen. De interventie is effectief voor een grote groep mensen met een chronische aandoening zoals reuma, diabetes, COPD, depressie of anders. Het programma richt zich op iedereen die meer grip wil krijgen op zijn gezondheid en beperkt zich niet tot inwoners van een bepaalde sekse, leeftijd of sociaaleconomische situatie. Daarnaast hebben we ook speciale aandacht voor kwetsbare inwoners. Zij zijn vaak minder geneigd deel te nemen aan community-based interventies. Bij hen is de meeste gezondheidswinst te behalen. Kwetsbare burgers worden gedefinieerd als mensen met ten minste twee van onderstaande kenmerken: mensen met een hoge leeftijd (65+), vrouwen, mensen met een niet-westerse achtergrond, laagopgeleiden (lagere school), mensen met een chronische ziekte in de familiegeschiedenis, overgewicht, roken en een ongezond voedingspatroon.

Wat bieden wij?

Een wetenschappelijk zelfmanagement programma voor mensen met een gediagnostiseerde chronische aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekte, reuma artritus, COPD, depressie. Maar ook voor mensen die willen werken aan een gezonde leefstijl en bij zichzelf een blijvende gedragsverandering willen realiseren.

Een programma waarin mensen leren om een actieve zelfmanager te worden door een persoonlijke gereedschapskist samen te stellen waarmee ze grip krijgen op hun symptomen en klachten.

Een zesweeks programma waarin deelnemers wekelijks deelnemen aan een 2,5 uur durende workshop die wordt aangeboden aan minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers.

Interactieve workshops waarin mensen gezondheidsvaardigheden oefenen die zij direct toepassen in hun dagelijks en werkend leven. Door het interactieve karakter en onderlinge steun behalen deelnemers persoonlijke successen waardoor het zelfvertrouwen toeneemt.

Gecertificeerde Mastertrainers die zijn opgeleid aan de Stanford University, die ervaringsdeskundige (vrijwilligers) opleiden tot trainers en blijven begeleiden.

Een sociaal verspreidingsmodel dat een stukje van de puzzel biedt om in te spelen op de maatschappelijke vraagstukken rond het groeiend aantal mensen met een chronische aandoening of onverklaarbare lichamelijk klachten.