Privacyverklaring

Privacyreglement

Healthy Society B.V. wil zoveel mogelijk mensen bereiken met haar zelfmanagement programma’s, zodat steeds meer mensen regie krijgen over hun leven.

Wij bereiken veel mensen via onze website www.healthysociety.nl. Ook sturen wij nieuwsbrieven vol verhalen, ervaringen en inspiratie. Wij verwerken hierbij op verschillende manieren persoonsgegevens. Uw privacy vinden we erg belangrijk en nemen we dan ook serieus. In dit document leggen we uit hoe we omgaan met uw privacy, waarom wij dit doen en welk rechten u heeft.

We hebben het privacyreglement zo begrijpelijk mogelijk opgesteld. Mocht er toch iets niet duidelijk zijn bel of mail ons dan. We lichten het graag toe. U kunt ons bereiken via info@healthysociety.nl.

Onze gegevens

Healthy Society is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Healthy Society B.V.
Jaarbeursplein 6, 3521 AL, Utrecht
+31 06 24710200

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Brigit Heemskerk. Zij is te bereiken via info@healthysociety.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Healthy Society verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 Locatiegegevens
 Gegevens over uw activiteiten op onze website
 Bankrekeningnummer
 Gegevens over u gezondheid verwerken wij als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Healthy Society verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betaling
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame informatie
 U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 Om goederen en diensten bij u af te leveren
 Healthy Society verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 Om de website te blijven verbeteren analyseren wij u uw gedrag op de website. Daarnaast gebruiken we het om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaren van persoonsgegevens

Healthy Society bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de persoonsgegevens personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres en persoonlijke interesses 7 jaar. De belangrijkste reden is dat wij het verplicht zijn tegenover de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Healthy Society verkoopt uw gegevens niet aan derden. Als we persoonsgegevens uitwisselen met derden dan doen we dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we samenwerken met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, dan sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Healthy Society blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Healthy Society gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Healthy Society en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@healthysociety.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Healthy Society wijst u er tevens op, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Healthy Society neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@healthysociety.nl.