Masé volgde de opleiding tot trainer

Masé, Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

Masé volgde de opleiding tot trainer

Wil je jezelf kort voorstellen en daarbij ook iets vertellen over jouw chronische aandoening?

Ik ervaar niet dat ik een ziekte heb, het is meer een syndroom, een verzameling lastigheden. Ik heb de opleiding tot trainer gevoelsmatig dan ook niet gevolgd als chronisch zieke. Ik voel me niet zo. Ik heb meer vanuit mijn achtergrond in de training gezeten en ik geloof in het ontwikkelen van zelfregie. Ik heb daarentegen wel ervaring met beperkingen in gezondheid, dus ik ken de dagelijkse moeilijkheden.

Jij hebt de opleiding tot trainer van het programma Sterker in je leven gevolgd. Heeft deze opleiding jou verder geholpen?

In de opleiding zag ik de kracht van heldere structuur en herhaling van kennis en oefeningen. Het aanhouden van vaste tijden en het presenteren van tabellen en schema's, zoals een stappenplan, geven overzicht. Het programma staat dicht bij het leven, het is makkelijk, laagdrempelig. Je leert de gewoontes die je hebt beter kennen, doorbreken en je krijgt inzicht in hoe je dat kan doen. De opleiding maakt je wakker en geeft je een ander perspectief. Ook merk je dat je niet alleen bent, je sociale blik wordt groter omdat je elkaar helpt en steunt tijdens de opleiding. Je leert afscheid nemen van wat was en verwelkomt dat wat komt of komen gaat.

Je bent opgeleid om een programma te begeleiden. Waarom wil je het programma Sterker met een chronische aandoening geven?

Ik vind het belangrijk dat mensen de regie over hun eigen leven krijgen. Veel mensen hebben die uit handen gegeven op de dag dat ze hoorden dat ze ziek zijn. Ik zie mensen die tegen hun naasten zeggen: ‘Je houdt van mij, hier heb je mijn problemen’. Maar je hebt het met jezelf uit te houden, in de dagen tussen de contacten met zorgverleners door. Je zal het zelf moeten doen. In de opleiding was ruimte om aan de deelnemers te vragen wat zij doen en zouden willen doen. Ze krijgen geen advies van een specialist maar van ervaringsdeskundigen die het advies geven zonder persoonlijke invulling. Je leert op verschillende manieren te kijken naar de kleine dingen die je kan doen en hierin zelf stappen te zetten.

Wat vond je van de opleiding? Hoe heb je het programma dat je gaat begeleiden ervaren?

Het programma Sterker in je leven is opgezet vanuit verschillende competentiegebieden en dat is fantastisch. Het programma helpt mensen aan de voordeur, niet aan de achterdeur. In het programma kijk je niet alleen naar de ziekte, maar ook naar je mogelijkheden en je sociale omstandigheden, etc. Dat maakt het programma sterk.

Is de vierdaagse opleiding een goede voorbereiding op het zelf aan de slag gaan als trainer?

De opleiding tot trainer volgen, nadat je het programma met de workshops hebt doorlopen, is een goede manier, je kent het materiaal dan al. Het is goed om de vertaalslag te kunnen maken naar de workshops met deelnemers. Het programma Sterker in je leven ga ik geven in de gemeenschap, waarin ik me vanuit mijn werk begeef. Ik vind het ook relevant om uit die gemeenschap te komen. Dan spreek je de taal al, ook als dat bijvoorbeeld wat grover is. Het is mooi dat ik tijdens de training ook bij de andere potentiële trainers hun kracht en kwetsbaarheid heb gezien. Daarnaast is het niveau van een trainer wel belangrijk. Hij of zij moet zaken goed kunnen omschrijven en doorpakken. De opleidingsachtergrond maakt niet uit, maar de trainer moet wel de vaardigheid hebben om een groep te begeleiden.

 

Wilt u meer weten over de programma's van Healthy Society?

Mail ons! 

Of vul het contactformulier in